"ZŁOTA ZASADA DLA KAŻDEGO, KTO PROWADZI BIZNES JEST NASTĘPUJĄCA: POSTAW SIĘ NA MIEJSCU KLIENTA"

Orison Swett Marden (1850-1924)


Specjalizujemy się

DORADZTWO BIZNESOWE

Doradztwo biznesowe w naszym przypadku jest formą fachowej pomocy przedsiębiorcom w celu poprawy efektywności biznesowej, produktywności procesów oraz zwiększenia zysków firmy. Przede wszystkim mówimy o Polsce i krajach UE. Pomagamy głównie polskim organizacjom z zagranicznymi inwestycjami w poprawie ich efektywności i wydajności na lokalnych rynkach. 

Nasi specjaliści szczegółowo analizują aspekty działalności firm i generują działające rozwiązania, które pomagają firmom osiągać ich cele. W trakcie pracy szczegółowo badamy ogólny stan podmiotu prawnego, budujemy ogólny model związków przyczynowych, a następnie dokonujemy systematycznej oceny funkcji każdej części takich modeli, w tym funkcji zarządzania i kontroli; przeprowadzamy analizę scenariuszową i czynnikową. 

Ten zestaw działań to doskonałe narzędzie w rywalizacji firm, które pozwala rozwiązać wiele zadań i problemów, a także znacząco pomaga zmniejszyć ryzyko, zwiększyć zyski i otworzyć nowe możliwości.

Doradztwo transportowe

Proponowane przez nas doradztwo transportowe obejmuje przede wszystkim doradztwo w zakresie uzyskania licencji dla przedsiębiorstwa, pomoc w przygotowaniu pakietu dokumentów do odpowiednich organów w celu uzyskania koncesji, innych dokumentów i zezwoleń, optymalizację pracy firm w zakresie przewozu ładunków, opracowanie rozwiązań i ich wdrożenie w różne aspekty realizacji przewozów ładunków, a także praktyczne rozwiązania dotyczące narastających problemów konkretnego klienta. W Polsce i UE specyfikę transportu międzynarodowego determinuje skład jego uczestników oraz organizacja świadczenia usług transportowych. W chwili obecnej jest brak wystarczająco skutecznych metod ilościowych do obiektywnej oceny jakości, wydajności i rentowności usług transportowych w UE dla firm z inwestycjami zagranicznymi, z wyjątkiem oceny przychodów w gotówce i ekwiwalencie czasu. Obliczając poziom jakości usług transportowych naszych klientów, przyjmujemy charakterystykę względną opartą na porównaniu określonych wartości wskaźników jakości firmy transportowej z wartościami bazowymi odpowiednich wskaźników wyprowadzonych przez naszych specjalistów. Bardziej szczegółowe informacje o naszych usługach w zakresie transportu znajdziesz w prezentacji na naszej stronie internetowej.

usługi księgowe

Księgowość i rachunkowość podatkowa jest obowiązkowa dla każdej firmy. Outsourcing to nowoczesny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, który minimalizując poziom kosztów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych może zwiększyć efektywność przedsiębiorcy, gwarantując jednocześnie wysoką jakość obsługi. Zawarcie umowy o obsługę księgową i kadrową w Polsce z wyspecjalizowaną firmą zapewnia prowadzenie przez firmę niezbędnej ewidencji i raportów do organów regulacyjnych. 

Podstawowa rachunkowość w Polsce obejmuje: 

 • Księgowość zakupów / sprzedaży - transakcje VAT
 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów
 • Księgowość środków trwałych
 • Sporządzanie i składanie raportów o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) i VAT
 • Optymalizacja kosztów i przygotowanie raportów dla właścicieli firm
 • Przygotowanie raportów do GUS
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie firm przed urzędem skarbowym

Rachunkowość kadrowa

Rachunkowość kadrowa w Polsce to jeden z kluczowych elementów kultury przedsiębiorstw, to ważny i trudny moment dla każdej firmy, która wymaga maksymalnej uwagi i znajomości wszystkich niuansów legislacyjnych. Konieczne jest monitorowanie zmian w prawie pracy, a także gotowość do kontroli ze strony organów regulacyjnych. Monitorujemy kompetentną rejestrację pracowników, a także podstawy prawne, od których można nie obawiać się kontroli i kar. 

Podstawowe wsparcie rachunkowości kadrowej w Polsce obejmuje:

 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz naliczanie wynagrodzeń i wypełnianie deklaracji ZUS
 • Kalkulacja zobowiązań z tytułu podatku dochodowego pracowników, sporządzanie i raporty roczne PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie deklaracji w GUS
 • Obliczanie kosztów podróży i kosztów użytkowania samochodów do celów służbowych
 • Kontrola trybu pracy i urlopu
 • Sporządzanie świadectw pracy

usługi E-COMMERCE

Dobre wsparcie merytoryczne i inteligentne zarządzanie to 50% wyniku pozytywnego i zadowalający poziom sprzedaży. Jednym z głównych elementów sukcesu jest wstępna analiza i analiza ryzyka związanego z konkretnym produktem.

Oferujemy profesjonalną organizację wszystkich etapów e-commerce:

 • Otwarcie sklepu internetowego pod klucz
 • Organizacja sprzedaży w sklepach internetowych (w tym Allegro, Amazon i Ebay)
 • Szczegółowe doradztwo i praktyczne rozwiązania w zakresie dostawy towarów do Polski
 • Organizacja magazynowania towarów na terenie Polski (w magazynie lub w centrach logistycznych)
 • Wysokiej jakości przygotowanie treści i projektu dla sklepów internetowych
 • Szybka reakcja na skargi i sytuacje awaryjne
 • Wsparcie menedżera
Z nami otrzymujesz od razu cały zakres usług. Nie musisz już szukać różnych dostawców dla każdej usługi.

rozwiązania magazynowe

Magazyn logistyczny przeznaczony jest do składowania różnego rodzaju towarów przed wysłaniem ich na miejsce sprzedaży. Agenci celni w Polsce często nie posiadają własnych magazynów, a przedsiębiorcy zmuszeni są do samodzielnego poszukiwania możliwości wynajęcia magazynu lub tymczasowego składowania. Oferowane przez nas rozwiązania magazynowe zwiększają efektywność składowania towarów w Lublinie i pomagają szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Nasi eksperci projektują i wdrażają elastyczne rozwiązania magazynowe i dystrybucyjne dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Analizujemy każdy etap Twojego łańcucha dostaw, aby zapewnić optymalne rozwiązanie.


 • Magazynowanie odbywa się w jednym z kilku miejsc w Lublinie, gdzie z każdym klientem pracuje jeden z naszych specjalistów
 • Świadczymy również usługi dodatkowe takie jak etykietowanie, kompletacja, pakowanie, przepakowywanie oraz tworzenie dokumentacji

kontrola obiegu dokumentów

Obieg dokumentów w firmie to proces rutynowy, któremu często nie poświęca się wystarczającej uwagi, dopóki nie pojawią się kłopoty lub trudności. Brak uwagi kompetentnej organizacji i nieterminowy obieg dokumentów może prowadzić do nieprzewidzianych wydatków. Nieład w pracy biurowej przyczynia się do zanikania tak niezbędnych i ważnych pierwotnych źródeł informacji, jak faktury, kosztorysy, umowy i inne dokumenty księgowe. Im większa firma, tym trudniej jest ustalić i utrzymać optymalną pracę biura oraz monitorować dostępność aktualnych dokumentów, których otrzymanie zajmuje określony czas w instytucjach państwowych. Każdy rozsądny przedsiębiorca nieustannie szuka sposobu na optymalizację swoich działań i czasu pracy. Często racjonalnym rozwiązaniem jest przekazanie części lub kompletu obowiązków związanych z uzyskaniem określonego dokumentu osobom trzecim, a także w celu jakościowego i terminowego rozwiązania postawionego pytania. Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w kompetentnej kontroli przepływu dokumentów, a także w rozwiązywaniu wielu problemów administracyjnych, często bez kolejek i osobistej obecności klienta w Lublinie, Warszawie i Krakowie. Nasze podejście jest indywidualne w każdym przypadku.


nasze usługi

uruchomienie i konfiguracja działalności biznesowej w internecie


Analityka jakościowa


różne badania na zamówienie klienta


kompleksowa pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych


rosyjskojęzyczna rachunkowość


Własny dział kadr


pomoc przy składaniu raportów finansowych i innych


BHP


adaptacja systemu chmury, fakturowanie "pod klucz"


tworzenie stron dla firm "pod klucz"


kompleksowe wsparcie rejestracji samochodów


tworzenie profilu zaufanego (epuap)


pomoc w uzyskaniu karty pobytu (pobyt czasowy, pobyt stały)


wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie


rejestracja w systemie bdo


wyszukiwanie nieruchomości komercyjnych na zamówienie


systematyzacja baz danych klientów


konsultacje prawneprzydatna informacja


kontakt

biuro Mełgiewska 74/1, 20-234
Lublin, Polska

Podstawą polityki naszej firmy jest praktyczna działalność wyłącznie w zakresie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. W przypadku, gdy żądanie klienta zawiera szczerze niezgodne z prawem wymagania, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia wszelkiego rodzaju usług bez wyjaśnienia

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w Ormi-group Oleg Rybalka 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalsze RODO. Administrator danych osobowych: Ormi-group Oleg Rybalka ul. Mełgiewska 74/1, 20-234 Lublin INN 9462699967 zwana dalej Administratorem Danych i / lub Ormi-group Oleg Rybalka Informacja w sprawie zasad i trybu przetwarzania danych osobowych: Pytania o sposób i zakres przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: oleg.rybalka@gmail .com Ochrona danych: Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi. Kategorie przetwarzania danych osobowych: Użytkownik serwisu, wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularzy zwrotnych umieszczonych w serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administrator danych w określonych celach i zakresie. Użytkownik może zapisać się do otrzymywania biuletynów pocztą elektroniczną, jeśli serwis stwarza taką możliwość. Lista mailingowa może zawierać informacje o aktualnościach, materiałach analitycznych, wydarzeniach organizowanych przez Ormi-group Oleg Rybalka. Wypełniając pole „e-mail”, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera. Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazanie użytkownikowi informacji o firmie, w tym o warunkach zawierania umów, opisach usług itp. Jeżeli użytkownik serwisu po prostu przegląda serwis, to dane osobowe nie są przetwarzane. W serwisie użytkownik może wskazać następujące dane osobowe: nazwisko, imię, nazwisko, adres e-mail. Serwis nie korzysta z technologii przetwarzania cookies (ciasteczek) - są to niewielkie pliki tekstowe, w których przeglądarka rejestruje dane z witryn odwiedzanych przez użytkownika. Ormi-group Oleg Rybalka nie ujawnia osobom trzecim i nie rozpowszechnia danych osobowych użytkowników serwisu bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej. Dane podane przez użytkownika są przetwarzane przez czas nieokreślony. Zakończenie przetwarzania danych osobowych następuje w przypadku, gdy użytkownik serwisu cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub usunie swoje konto. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do skierowania żądania do administratora serwisu w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych. Ormi-group Oleg Rybalka podejmuje działania niezbędne i wystarczające do wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy RP „O ochronie danych osobowych” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Ormi-group Oleg Rybalka samodzielnie ustala skład i listę działań niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wypełnienia tych obowiązków. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Ormi-group Oleg Rybalka. Wszyscy pracownicy Ormi-group Oleg Rybalka, którzy mają dostęp do danych osobowych, przestrzegają polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia poufności informacji i ochrony danych osobowych Ormi-group Oleg Rybalka utrzymuje odpowiednie środowisko informatyczne i podejmuje wszelkie niezbędne działania zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies